Aanmelding en betaling

Aanmelding kan via het internet, door het aanmeldingsformulier in te vullen.
Na aanmelding krijg je een e-mail met daarin de bevestiging en de betaling gegevens.

Afmelding

Afmelden is kosteloos mogelijk tot twee weken voor aanvang van de cursus. Daarna wordt de helft van het cursusgeld in rekening gebracht. Bij afmelding binnen 48 uur voor de les, of bij geen bericht en niet verschijnen, ben je het volledige bedrag verschuldigd. Als iemand van de eventuele reservelijst jouw plek kan overnemen, ben je niets verschuldigd. Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald, en er is geen restitutie van het lesgeld mogelijk. Indien je de cursus halverwege wilt of moet stoppen, is er geen recht op restitutie van het cursusgeld.

Wachtlijst

Indien de cursus volgeboekt is, kunnen we je op de wachtlijst laten plaatsen. Soms melden mensen zich nog af, waardoor er op korte termijn plekken beschikbaar komen. Zodra er een plek voor jou vrijkomt, nemen we contact met je op. Op dat moment kun je alsnog zonder financiële gevolgen afzeggen.

Aansprakelijkheid

Deelname aan de lessen van Blauwfinger geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer. Blauwfinger/Marcel Bouwmeester aanvaardt geen verantwoordelijkheid en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies, de diefstal en/of schade aan eigendommen van de deelnemer. Eventuele schade aan roerende of onroerende zaken van anderen, toegebracht door schuld of opzet van een deelnemer, komt volledig voor rekening van die deelnemer In het geval van aansprakelijkstelling van Blauwfinger, zal deze schade volledig worden verhaald op de betreffende deelnemer.