Blauwfinger

Improviseren kan iedereen leren

Covid19

Mocht Blauwfinger lessen of de cursus moeten cancelen i.v.m. de adviezen van het RIVM en/of het kabinet, dan wordt geprobeerd de lessen later in te halen. Lukt dat niet dan krijgt iedereen het geld van de gecancelde lessen of repetities terug.


En verder:
- we houden tijdens de oefeningen en als we naar elkaar kijken 1.5 meter afstand van elkaar. Waar nodig mag volgens de RIVM adviezen en overheid richtlijnen hier van afgeweken worden.
- in de lessen raken we elkaar in principe niet aan. Uitzonderingen kunnen gemaakt worden, maar daar zal in het begin van elke les afspraken over gemaakt worden.
- kom niet naar de les als jij of een huisgenoot Covid19 klachten hebt.
- was voor en na de les je handen en gebruik desinfecteer gel die in het leslokaal klaar staat.